image

Infraroodverwarming is voordeliger dan warmtepomp

Voor eengezinswoningen is het verwarmen met een infraroodpaneel voordeliger dan met een warmtepomp

Onderzoek van drie jaar

Het onderzoek duurde drie jaar. Het vond plaats in opdracht van het Bundesministerium für Bau und Heimat, de organisatie Zukunftbau en het Bondsinstituut für Bau-, Stadt- und Raumförschung.

Praktijksituatie en simulatiemodellen

De onderzoekers vergeleken een warmtepompsysteem met vloerverwarming met een infrarood verwarmingssysteem. Ze gebruikten een praktijksituatie (een appartementsgebouw van 1360 m2 en 4 verdiepingen) een laboratoriumsituatie en simulatiemodellen.

Infraroodpaneel goedkoper in aanschaf

De eerste conclusie is dat een infraroodverwarming veel goedkoper in aanschaf is dan een warmtepomp. Wel gebruikt een gemiddeld infraroodsysteem meer energie dan een warmtepomp. De wetenschappers kozen ervoor de financiële ruimte te gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen.

Infraroodpanelen in combinatie met zonnepanelen

De combinatie infraroodpanelen met zonnepanelen verbruikt tijdens het stookseizoen minder energie dan een warmtepomp en levert buiten het stookseizoen veel elektriciteit op. Die kan worden teruggeleverd aan het net. Gerekend over 50 jaar is daarmee een infraroodsysteem met zonnepanelen aanzienlijk goedkoper, aldus de onderzoekers.

Regelbaarheid beter bij infraroodverwarming

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat infraroodpanelen een kamer snel kunnen verwarmen. In combinatie met een goede regeling speelt zo’n systeem optimaal in op de warmtebehoefte in de ruimte. Het verbruik van warmte is 15 procent lager dan bij een intelligent geregelde elektrische vloerverwarming. Bij een warmtepomp is het verschil nog groter.

Lagere overdrachtsverliezen

In ruimten met infraroodsystemen zijn de overdrachtsverliezen 50% lager dan bij watergedragen vloerverwarming. Dit komt doordat er bij infrarood verwarming minder warmteverlies via de bouwconstructie.

Comfort ook bij lagere kamertemperatuur

Het onderzoek geeft verder aan dat in een infrarood verwarmde ruimte de temperatuur lager is. Het verschil bedraagt gemiddeld 0,6 graden. De behaaglijkheid is hetzelfde, maar het warmteverlies door ventilatie wel kleiner.

Aan plafond het hoogste rendement

Volgens het onderzoek zijn er grote verschillen zijn tussen de infraroodpanelen. Het stralingsrendement varieert van 40 tot 70 procent. Er is op dit moment geen standaardisatie voor het bepalen van het rendement van panelen. Uit het onderzoek blijkt dat het ophangen aan het plafond het gunstigst is voor het rendement.

Elektriciteitsverbruik driemaal zo hoog

Het elektriciteitsverbruik van een infraroodsysteem is gemiddeld ruim driemaal zo hoog als van een warmtepomp. Dit getal varieert sterk. Zowel de kwaliteit van de infraroodpanelen als van de warmtepomp kunnen verschillen, evenals het gebruik en de regeling. Om het elektriciteitsverbruik te compenseren kozen de onderzoekers er dus voor zonnepalen toe te passen.

Geschikt voor eengezinswoningen en kantoren

De vraag is of infrarood systemen een low-tech alternatief zijn voor warmtepompen wordt positief beantwoord. Volgens de onderzoekers zijn infraroodsystemen zeer geschikt voor eengezinswoningen en ook voor kantoren. ’s Nachts en in het weekend zou met een infraroodsysteem de temperatuur flexibel verlaagd en energie bespaard kunnen worden.

Kosten zijn lager

De onderzoekers stellen dat hierdoor het uitbreiden van het gebruik van hernieuwbare energie enorm kan worden bevorderd. Paneeleigenaren zouden niet veel hoeven te investeren en de jaarlijkse kosten zouden lager zijn dan bij een warmtepomp.

Wilt u meer informatie? Email info@thermiq.nl of bel snel met 010 - 462 26 52